Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

Feno90

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viagregorczykm gregorczykm

July 09 2017

Feno90
Feno90
3572 78fb 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAinsworthCass AinsworthCass
Feno90
3979 eab1
Reposted fromteijakool teijakool viajezderkusie jezderkusie

June 22 2017

Feno90
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viasentymentalna sentymentalna
Feno90
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viaretro-girl retro-girl
Feno90
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle viastonerr stonerr
Feno90
3019 fbde 500
Feno90
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaKawaiiNamida KawaiiNamida

June 21 2017

Feno90
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vialaluna laluna
Feno90
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viapoolun poolun
Feno90

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

Feno90
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Feno90
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viamefir mefir
Feno90
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Feno90
4235 a49f
Reposted fromlove-autumn love-autumn viapelnaradosci pelnaradosci
Feno90
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
Feno90
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl